יש לכם שאלות על מהירות מופרזת?

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ

בעקבות תאונות הדרכים והקטל בכבישים, אנו עדים בשנים האחרונות לפעילות אכיפה מאסיבית וכוללנית מצד משטרת ישראל לגילוי נהגים שנוהגים במהירות מופרזת. 
ביטוי לכך, ניתן לראות בפסיקת בתי המשפט לתעבורה אשר נוקטים יד קשה כנגד אלה שנוהגים במהירות מופרזת שוב ושוב.

מהי מהירות מותרת?

במדינת ישראל ישנה חלוקה לשלושה סוגי דרכים:

  1. דרך עירונית- בדרך זו, מהירות הנסיעה המקסימלית הינה 50 קמ"ש, אולם ישנם מצבים בהם מוצב תמרור המורה על מהירות נסיעה אחרת ואז יש לסוע עד גובה מהירות הנסיעה המצוין בתמרור.

  2. דרך בינעירונית- בדרך זו, אם יש גדר הפרדה בכביש, מהירות הנסיעה המקסימלית הינה 90 קמ"ש. אולם ישנם דרכים בינעירוניות בהן אין גדר הפרדה ואז המהירות המקסימלית בקטע דרך זה הינה 80 קמ"ש.

  3. דרך מהירה- בדרך זו, מהירות הנסיעה המקסימלית הינה 110 קמ"ש, אולם ישנם מצבים בהם מוצב תמרור המורה על מהירות נסיעה אחרת ואז יש ליסוע על-פי הוראת התמרור.

מהי מהירות מופרזת?

עבירת מהירות זהו מצב בו נהג רכב חורג מהמהירות המותרת עפ"י תקנה 54 לתקנות התעבורה בקטע כביש נתון. דהיינו, חריגה מכללי מהירות הנסיעה שהוזכרו לעיל, מהווה נסיעה במהירות מופרזת.
 

כיצד מגלים נסיעה במהירות מופרזת?
 

משטרת ישראל עושה שימוש במכשירים וטכנולוגיות מתקדמות בכדי לאכוף את עבירות המהירות, ולשם כך היא משקיעה מאמצים רבים וניכרים בצמצום ואכיפת עבירות אלו.

אכיפת עבירות מהירות כוללות מצלמות דרכים נייחות, מד מהירות לייזר, שימוש במכשירי "דבורה" ועוד. 
כמובן שלכל אמצעי אלקטרוני יש דרך הפעלה ייחודית משלו המצריכה כיול תקופתי וכן הקפדה על כללים אשר יאפשרו להשתמש בתוצאות הבדיקה כראיה קבילה ומהימנה בהליך פלילי.
חריגה מכללי הבדיקה עלולה להטיל ספק בקבילות הבדיקה או לחלופין במשקלה כראיה בהליך פלילי. דבר אשר בהחלט יכול להוות עילה לזיכוי או לחלופין ישפיע על האפשרות להגיע להסדר מקל וטוב לנהג.

 

ענישה
 

היכולת למדוד את מהירות הנסיעה הובילה לכך שחומרת הענישה בעבירה זו מותאמת לחומרת העבירה. לפיכך, ככל שמהירות הנסיעה מעל הקבוע בחוק גבוהה יותר, העונש צפוי להיות חמור יותר.


המחוקק נתן דעתו לענישה בעבירות מהירות כדלקמן:

בדרך עירונית:

1. כאשר מהירות הנסיעה היא עד 20 קמ"ש- ברירת משפט על סך 250 ₪(ללא נקודות חובה).

2. כאשר מהירות הנסיעה היא בין 21-30 קמ"ש- ברירת משפט על סך 750 ₪(8 נקודות חובה).

3. כאשר מהירות הנסיעה היא מ 31 קמ"ש ומעלה- הזמנה לדין (10 נקודות חובה).

בדרך בינעירונית:

1. כאשר מהירות הנסיעה היא עד 25 קמ"ש- ברירת משפט על סך 250 ₪(ללא נקודות חובה).

2. כאשר מהירות הנסיעה היא בין 26-40 קמ"ש- ברירת משפט על סך 750 ₪(8 נקודות חובה).

3. כאשר מהירות הנסיעה היא מ 41 קמ"ש ומעלה- הזמנה לדין (10 נקודות חובה).

בדרך מהירה:

1. כאשר מהירות הנסיעה היא עד 25 קמ"ש- ברירת משפט על סך 250 ₪(ללא נקודות חובה).

2. כאשר מהירות הנסיעה היא בין 26-40 קמ"ש- ברירת משפט על סך 750 ₪(8 נקודות חובה).

3. כאשר מהירות הנסיעה היא מ 41 קמ"ש ומעלה- הזמנה לדין (10 נקודות חובה).

כאשר אדם נסע במהירות שדינה עפ"י הכללים המוזכרים לעיל הינה הזמנה לדין, הרי שבמידה ויורשע דינו ייגזר כנגזרת של עברו התעבורתי וכן גובה המהירות בה נסע.
 

פסילה מנהלית
 

לקצין משטרה סמכות מוקנית בחוק לפסול את רשיונו של מי שנהג לכאורה במהירות העולה על 30 קמ"ש בדרך עירונית. וכן של מי שנהג במהירות העולה על 40 קמ"ש בדרך בינעירונית ומהירה. 
הפסילה הינה למשך 30 ימים בכפוף להליך שימוע, בו הנהג יכול להעלות את דבריו וטענותיו בפני הקצין שמקבל את ההחלטה. 
לנהג יש זכות לבוא להליך השימוע מלווה בעורך דין. יש לזכור שהליך השימוע עתיד לחרוץ את גורלו של רשיון הנהיגה של הנהג החשוד בנסיעה במהירות מופרזת למשך 30 הימים הקרובים. עובדה  שעלולה להיות הרת גורל לנהג.
העלאת טיעונים נכונים ועניינים בפני קצין המשטרה בהליך השימוע יכולים להשפיע הן על הפסילה המנהלית והן על ההליך שעתיד להתנהל בפני בית המשפט לתעבורה.

כמו כן, כאשר קצין משטרה מטיל על אדם פסילה מנהלית כקבוע בחוק, עדיין לא נסתם הגולל. ישנה אפשרות לפנות לבית משפט לתעבורה אשר ייתן דעתו בעניין הפסילה המנהלית. כמובן שלבית משפט לתעבורה סמכות קנויה בחוק להפחית ואף לבטל את החלטת קצין המשטרה בעניין הפסילה.

כתובת: בר כוכבא 23, בני ברק | מייל: sivan@horeshlaw.com טל:054-4447063